Anemone ranunculoides

Pronunciació
ranunculoídes
Descripció del terme

Per l'aspecte de ranuncle, fent referència a les plantes del gènere Ranunculus. La terminació -oídes (semblant a) és composta de la vocal d'unió -o- i el mot grec eídos (aspecte)

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web