Anemone

Pronunciació
Anemóne, f.
Descripció del terme

Del grec ánemos (vent), perquè algunes espècies creixen en llocs alts i ventilats, i les flors son fàcilment batudes pel vent.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web