VASCULARS. SELECCIÓ DE PLANTES
Introdueix l'identificador
Introdueix el nom científic o una part d'ell
Introdueix el codi del gènere
Introdueix gènere
Introdueix el codi de família
Identificador Imatges Nom científic Sort descending Codi gènere Gènere Codi família Família
VTax3865 TOTES… Festuca airoides Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3866 TOTES… Festuca airoides subsp. airoides Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3867 TOTES… Festuca airoides subsp. molinieri Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3846 TOTES… Festuca alpina Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3837 TOTES… Festuca arundinacea Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3838 TOTES… Festuca arundinacea subsp. arundinacea Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3840 TOTES… Festuca arundinacea subsp. fenas Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3839 TOTES… Festuca arundinacea subsp. mediterranea Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax4500 TOTES… Festuca arvernensis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3860 TOTES… Festuca arvernensis subsp. costei Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3841 TOTES… Festuca borderi Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3842 TOTES… Festuca eskia Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3856 TOTES… Festuca gautieri Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3834 TOTES… Festuca gigantea Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3843 TOTES… Festuca glacialis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3844 TOTES… Festuca glacialis subsp. glacialis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3845 TOTES… Festuca glacialis subsp. prudhommei Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3861 TOTES… Festuca glauca Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3868 TOTES… Festuca gr. ovina Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3847 TOTES… Festuca heterophylla Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3855 TOTES… Festuca hystrix Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3862 TOTES… Festuca indigesta Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3864 TOTES… Festuca indigesta subsp. durissima Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3863 TOTES… Festuca indigesta subsp. indigesta Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3870 TOTES… Festuca lemanii Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3869 TOTES… Festuca liviensis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3857 TOTES… Festuca marginata Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3858 TOTES… Festuca marginata subsp. alopecuroides Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3859 TOTES… Festuca marginata subsp. marginata Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3871 TOTES… Festuca occitanica Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3831 TOTES… Festuca paniculata Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3832 TOTES… Festuca paniculata subsp. paniculata Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3833 TOTES… Festuca paniculata subsp. spadicea Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax4501 TOTES… Festuca pratensis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3836 TOTES… Festuca pratensis subsp. pratensis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3848 TOTES… Festuca pyrenaica Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3849 TOTES… Festuca rubra Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3851 TOTES… Festuca rubra subsp. commutata Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3850 TOTES… Festuca rubra subsp. juncea Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3852 TOTES… Festuca rubra subsp. rivularis Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3853 TOTES… Festuca rubra subsp. rubra Gen844 Festuca Fam157 Gramínies
VTax3854 TOTES… Festuca rubra subsp. trichophylla Gen844 Festuca Fam157 Gramínies