Bidens

Pronunciació
Bídens, f.
Descripció del terme

Paraula composta del llatí bis (dues vegades) i dens, dentis (la dent), per les dues o més arestes amb que terminen els aquenis

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web