Antennaria

Pronunciació
Antennária, f.
Descripció del terme

Del llatí antenna, -ae (antena, verga) -aquí en el sentit que s'aplica als òrgans sensorials dels insectes i altres animals-, per les setes o papus claviformes de les flors masculines que recorden les antenes de les papallones diürnes.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web