Bryonia dioica

Pronunciació
dióica
Descripció del terme

Del grec dioikéo (viure separadament), format pel prefix di (dos) i oikós (casa), per ser planta que té les flors masculines en un peu i les femenines en un altre.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web