Achillea

Pronunciació
Achilléa, f.
Descripció del terme

En memòria d'Aquil·les, deixeble del centaure Chiró que segons la mitologia grega fou el primer metge que l'emprà per a curar plagues i ferides. El nom del gènere Centaurea també té relació amb aquest mite.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web