LIFE medCLIFFS       
LIFE medCLIFFS és un projecte de conservació de la natura que vol contribuir a la conservació de l’hàbitat d’interès comunitari 1240 - Penya-segats mediterranis amb Limonium spp. endèmics. Es pretén gestionar les plantes invasores des d’una perspectiva integradora que inclou tant la prevenció, la detecció primerenca i la resposta ràpida a noves invasions, com el control de les espècies ja establertes.
Flora Catalana hi participa fomentant la col·laboració d’agents locals i ciutadania per tal de crear i consolidar dues xarxes de ciència ciutadana que seran essencials per a la detecció primerenca i resposta ràpida davant de noves invasions. Pots saber més sobre el projecte a https://lifemedcliffs.org
Espècies potencialment invasores
Tots els transsectes.
Identificar una planta invasora (clau dicotòmica)
Col·labora!  Fes-te voluntari. Adopta un transecte
El projecte LIFE medCLIFFs. Coneix-lo!
Ús de l'aplicació iNaturalist