BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Gènere Sort descending Codi família Família Codi ordre Ordre Taxons finals
BGen1 Abietinella BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen2 Acaulon BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen3 Alleniella BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen4 Aloina BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen5 Amblyodon BFam60 Meesiaceae BOrd31 Splachnales Llista de briòfits
BGen6 Amblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen7 Amphidium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen8 Andreaea BFam3 Andreaeaceae BOrd1 Andreaeales Llista de briòfits
BGen9 Aneura BFam4 Aneuraceae BOrd19 Metzgeriales Llista de briòfits
BGen10 Anoectangium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen11 Anomobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen12 Anomodon BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen13 Anomodontella BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen14 Anthelia BFam6 Antheliaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen15 Anthoceros BFam7 Anthocerotaceae BOrd2 Anthocerotales Llista de briòfits
BGen16 Antitrichia BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen17 Archidium BFam8 Archidiaceae BOrd3 Archidiales Llista de briòfits
BGen18 Arctoa BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen19 Aschisma BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen20 Atrichum BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de briòfits
BGen21 Aulacomnium BFam9 Aulacomniaceae BOrd4 Aulacomniales Llista de briòfits