ETIQUETES DE FLORA BRIOFÍTICA
Les etiquetes són elements de text (normalment praules) que representen caracters morfológics de les plantes vasculars. Aquests elements s'assignen a les imatger del catàleg amb la finalitat que identifiquin i expliquin aquells carcters morfològics que es poden veure en la imatge degudament etiquetada. D'aquesta manera s'aconsegueix dotar a cada imatge d'intel·ligència, ja que es poden executar consultes en les que, per exemple, es demani que el sistema mostri tote les imatges d'estams d'una espècie determinada.
HÀBITAT

   Hàbitat [G]
      
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

   

CAULIDI

   Caulidi [G]
   Parafil·les [G]
   Pseudoparafil·les [G]
   Ramificació
   Tall transversal [G]
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

ASPECTE

   Aspecte [G]
   Humit [G]
   Sec [G]
   


   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   


 


  

FIL·LIDI/TAL·LUS

   Fil·lidi
      Amfigastris [G]
      Àpex [G]
      Nervi
      Àpex nervi (cara dorsal fil·lidis rameals) [G]
      Cèl·lules medials [G]
      Cèl·lules basals [G]
      Cèl·lues alars [G]
      Cèl·lules cara ventral nervi [G]
      Cossos oleífers [G]
      Decurrència [G]
      Fil·lidi caulinar [G]
      Fil·lidi rameal [G]
      Fil·lidi perigonal i periquecial [G]
      Lòbul dorsal [G]
      Lòbul ventral [G]
      Marge [G]
      Secció [G]
      Secció del nervi [G]
      Secció del marge [G]
   Tal·lus
      Secció [G]
      Porus [G]
      Esquames ventrals [G]

RIZOIDE
   Rizoide
   Gemma rizoidal [G]
   


   


   
   
   
   
   

      
REPRODUCCIÓ
   Reproducció
   Anteridi [G]
   Arquegoni [G]
   Càpsula [G]
      Opercle [G]
      Peristoma [G]
      Urna [G]
      Estomes [G]
      Espores [G]
      Elàters [G]
      Coll [G]
      Caliptra [G]
      Cèl·lules exotecials [G]
   Pedicle [G]
   Seta [G]
ALTRES ESTRUCTURES
   Altres estructures
   Conceptacles [G]
   Propàguls [G]

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ALTRES
   Altres