VERSIONS DEL CATÀLEG I MILLORES QUE APORTEN
07/03/2022.-Publicació de la verisó V2022R002:MILLORES DEL BACKEND:

Detall de les millores i ampliacions:

 1. Millora de Backed:Redisseny del formulari d'aportació d'imatges de plantes vasculars organitzant-lo en pestanyes per tal que no es canviï accidentalment l'estat de l'aportació.
 2. Millora de Backed:Redisseny del formulari d'aportació d'imatges de bròfits organitzant-lo en pestanyes per tal que no es canviï accidentalment l'estat de l'aportació.
 3. Millora de Backed:Redisseny del formulari d'aportació de relacions planta-organisme organitzant-lo en pestanyes per tal que no es canviï accidentalment l'estat de l'aportació.
 4. Millora de Backed:S'ha implementat el carrousel d'imatges en le imatges de les categories de la fitxa de gènere.
 5. Millora de Backed:S'han reprogramat els permisos d'accés a les imatges per habilitar els perfils d'usuari (rols) capcititats per fer fer la gestió d'imatges al catàleg de flora.
 6. Millora de Backed: Implantació de l'eina "Access in-place" que permet l'edició ràpida de les pantalles. Aquesta eina s'ha habilitat a:
  • Els formularis d'etiquetatge d'imatges de plantes vasculars.
  • Els formularis d'etiquetatge d'imatges de briòfits.
  • Els formularis de gestió de tàxons de plantes vasculars.
  • Els formularis de gestió de tàxons de briòfits.
  • Els formularis de gestió de tàxons d'organismes aliens.
  • Els formularis de gestió de relacions planta-organisme.
  • Els formularis de gestió d'exemplars de plantes vasculars.
  • Els formularis de gestió d'exemplars de briòfits.
11/01/2022.-Publicació de la verisó V2022R001:MILLORES ESTÈTIQUES i FUNCIONALS DELS FORMULARIS PER EVIAR IMATGES A FLORA CATALANA

Detall de les millores i ampliacions:

 1. Canvi del nom del camp ESTAT per tal que no presenti confusions alhora d'emplenar-lo, en els tres formularis d'enviament d'imatges (briòfits, vasculars i cecidis).
 2. Canvi de l'estètica dels tres formularis d'enviament d'imatges (briòfits, vasculars i cecidis).
 3. Canvi del format de les imatges en les tres pantalles finals de l'enviament d'imatges (briòfits, vasculars i cecidis).
 4. S'ha afegit un carrussell d'imatges a les tres pantalles finals de l'enviament d'imatges (briòfits, vasculars i cecidis).
 5. S'ha afegit el text "↓ Un cop executada la cerca general, els resultats apareixeran a sota d'aqueta capçalera ↓", a la capçalera del cercador general.
 6. Millora del cercador general, per tal que busqui per nom de família en llatí.
01/01/2022.-Publicació de la verisó V2022R000:MILLORES ESTÈTIQUES, MILLORES DE LES CONSULTES D'IMATGES DE GÈNERE I D'ESPÈCIE "SENSU LATO" I FORMULARI PER A POSSIBILITAT LA COL·LABORACIÓ EN EL CATÀLEG

Detall de les millores i ampliacions:

 1. Millora de la consulta d'imatges de les categories dels gèneres (Plantes vasculars).
  • S'ha fet que el nom d'espècie estigui enllaçat a la fitxa d'espècie.
  • S'ha fet que el nom d'espècie estigui enllaçat a la fitxa d'espècie.
  • S'ha fet que les etiquetes siguin textuals (no enllaçables).
  • S'ha eliminat el camp "gènere".
  • S'han fet les fons escalables per tal que sigui consultable en dispositius mobils.
  • S'ha afegit la caçalera amb les menús i accessos directes de tots els cercadors de plantes vasculars.
 2. Millora de la consulta d'imatges del botó "TOTES LES IMATGES" de les fitxes d'espècies "sensu lato".
  • S'ha eliminat el camp "categoria"
  • S'ha afegit el camp "Nom cientific" enllaçant-lo a la fitza del tàxon.
  • S'ha eliminiat el camp "Escala".
  • S'ha eliminat el camp "Fotògraf".
 3. Millora estètica del títol del menú general de "Llistes", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 4. Millora estètica del títol de la pàgina "Àmbit dl catàleg de flora", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 5. Millora estètica del títol de la pàgina "El projecte del catàleg de flora", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 6. Millora estètica del títol de la pàgina "Sistema d'ajudes del catàleg de flora", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 7. Millora estètica del títol de la pàgina "Etiquetes del catàleg de flora", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 8. S'afegeix títol i millora estètica a la pàgina "Versions i millores", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 9. S'afegeix títol i millora estètica a la pàgina "Crèdits i crèdits", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 10. Millora estètica del títol de la pàgina "Eines del catàleg de flora", per tal que sigui igual als de la nova versió de la resta de la web.
 11. S'ha afegit el formulari per a sol·licitar col·laborar en el catàleg. S'ha enllaçat aquest formuari a l'opció corresponent de les següents pàgines:
29/12/2021.-Publicació de la verisó V2021R020:MILLORES EN LES PÀGINES PRINCIPALS DELS CATÀLEGS I EN EL MÒDUL DE CIÈNCIA CIUTADANA

Detall de les millores i amplicacions:

 1. Canvi de l'estètica del mòdul de ciència ciutadana, s'han afegit icones fotogràfiques, més atractius, substituint els accessos textuals antics.
 2. S'ha afegit, en el mòdul de ciència ciutadana per col·laborar amb l'elaboració i manteniment del catàleg de flora.
 3. S'ha reprogramat pàgina principal del menú de plantes vasculars (http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars) per tal de millorar-ne l'estètica i contingui les noves opcions per col·laborar amb el catàleg de flora. S'hi han incrustat les opcions corresponents del mòdul de ciència ciutadana.
 4. Correcció estètica de les capçaleres i títols de les pàgines corresponents al mòdul de ciència ciutadana.
 5. Correcció dels enllaços associats al menú de botons de la pàgina principal del catàleg de plantes vasculars (http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars).
 6. S'ha afegit el botó "Cercador d'imatges" a la pàgina principal del catàleg de briòfits.
 7. S'ha emplaçat la capçalera del cercador de plantes vasculara a la pàgina principal del catàleg de plantes vasculars.
 8. S'ha reprogramat pàgina principal del catèleg de briòfits (http://www.floracatalana.cat/flora/briofits) per tal de millorar-ne l'estètica i contingui les noves opcions per col·laborar amb el catàleg de flora. S'hi han incrustat les opcions corresponents del mòdul de ciència ciutadana.
 9. Correcció dels enllaços associats als botons (menú de botons) de la pàgina principal del catàleg de relacions planta-organisme (Cecidis; http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/relacions). Correcció de l'error de descripció present en dos dels botons
 10. S'ha reprogramat pàgina principal del catèleg de briòfits (http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/relacions) per tal de millorar-ne l'estètica i contingui les noves opcions per col·laborar amb el catàleg de flora. S'hi han incrustat les opcions corresponents del mòdul de ciència ciutadana.
 11. S'ha afegit el cercador de plantes vasculars a la pàgina principal del catàleg de plantes vasculars (http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars).
 12. S'ha afegit el cercador de briòfits a la pàgina principal del catàleg de briòfitsd (http://www.floracatalana.cat/flora/briofits).
 13. S'ha afegit el cercador de relacions planta-organisme a la pàgina principal de relacions planta-organisme (http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/relacions).
27/12/2021.-Publicació de la versió V2021R019: MILLORES DE LA FITXA DE FAMÍLIA I DE LA HOMEPAGE.

Detall de les millores i amplicacions:

 1. S'han afegit camps per a mostrar 6 imatges a les fitxes de famílies de plantes vasculars i camps per a actuar com a textos de peu d'imatge.
 2. S'han afetgit els camps per a la descripció de les famílies (fitxa de família de vasculars): port, subtarrani, tija/tronc, flor/inflorescència, fulla, fruit/infructescència. Amb aquesta estructura s'aconsegueix el mateix format d'informació que per a les descripcions de les espècies i subespècies del catàleg.
 3. S'han afegit els camps (fitxa de família de vasculars): nom científic amb autor, etimologia, hàbitat, distribució, usos, relacions filogenètiques i mapes de distribució. També les camps corresponents als crèdits i bibliografia.
 4. Modificació de l'estètica dels enllaços de les capçaleres dels cercadors de "relacions planta-organisme", "organimes", "Inquilins".
 5. Canvi de l'estètica de la home-page. S'han afegit accessos per a l'aportació d'imatges a cadascun dels grups d'organismes (plantes vasculars, relacions o briòfits).
 6. Canvi del vídeo de fons de la homepage.
16/12/2021.-Publicació de la versió V2021R018: MILLORES EN LES CERCADORS I CAPÇALERES DE BRIÒFITS. NOVA UTILITAT PER A CONSULTES ESPECÍFIQUES DE PLANTES VASCULARS.

Detall de les millores i ampliacions:

 1. Modificació de les capçaleres dels cercadors de gèneres, famílies i ordres de briòfits, per incloure tots els enllaços necessaris.
 2. Millora de l'estètica de les capçaleres de gèneres, famílies, ordres, tàxons finals, i cercador d'imatges de briòfits
 3. Arrenjarment dels errors d'enllaç i cerca, en els cercadors de tàxons finals, els cercadors d'imatges i les graelles d'imatges de briòfits
 4. Canviar l'estètica i funcionalitat dels accessos directes de la barra de sobre els menús
 5. S'han fet escalables totes les fonts de les pantalles i cercadors d'imatges per tal de millorar la seva aparença en dispositius mòbils
 6. En totes les pantalles d'imatges s'han traslladat els camps d'autor (fotògraf de la imatge) de la graella d'imatges a la fitxa de la imatge, concretament a la pestanya de crèdits, amb la finalitat d'alliberar espai en la graella per presetnar-hi les etiquetes (un cop estiguin etiquetades les imatges.
 7. S'ha afegit l'opció de menú PLANTES VASCULARS -> Consultes específiques, i la pàgina que s'obra al accedir a aquesta opció.
 8. S'ha afegit la consulta específica sobre l'estat de floració (http://www.floracatalana.site/flora/vasculars/consultes/floracio).
 9. S'ha afegit la consulta específica sobre l'adscripció fitosociològica (http://www.floracatalana.site/flora/vasculars/consultes/adscripcio).
8/12/2021.-Publicació de la versió V2021R017: CERCADOR GENERAL I ESCALABILITAT DE FONTS PER A DISPOSITUS MÒBILS.

Detall de les millores i ampliacions:

 1. S'ha desenvolupat un cercador general que permet buscar plantes vascuars, briòfits i relacions planta-organisme (cecidis, ...) pels seus noms científics o comuns en els diferents idiomes. També permet la cerca de ordre, família i gèneres. Alhora centralitza l'accés a tots els cercadors específics de la web.
 2. S'ha afegit al menú Catàleg, l'accés al cercador general (http://www.floracatalana.cat/flora/cercador-principal).
 3. S'ha incrustat el cercador principal a la homepage.
 4. Millora estètica dels cercadors de relacions, hostes i inquilins de les relacions planta-organisme.
 5. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de plantes vasculars per nom científic (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 6. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de plantes vasculars per nom català (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 7. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de plantes vasculars per nom castellà (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 8. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de plantes vasculars per nom anglès (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 9. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de plantes vasculars per nom francès (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 10. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de plantes vasculars per nom occità (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 11. S'han fet escalables les fonts de la galeria d'imatges d'espècie i subespècie de plantes vasculars (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 12. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de briòfit per nom científic (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 13. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de briòfit per nom català (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 14. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de briòfit per nom castellà (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 15. S'han fet escalables les fonts del cercador d'imatges de briòfit per nom anglès (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 16. S'han fet escalables les fonts de la galeria d'imatges d'espècie i subespècie de briòfits (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 17. S'han fet millores estètiques en la capçalera de la galeria d'imatges de briòfits.
 18. S'han fet millores estètiques en la capçalera de la fitxa de organismes (relació planta-organisme). Reprogramar la capçalera perquè els enllaços funcionin adequadament (tenien error d'enllaç, enllaçaven a cercadors erronis).
 19. S'han fet millores estètiques en la capçalera de la galeria d'imatges de relacions planta-organismes.
 20. S'han fet escalables les fonts de la galeria d'imatges dde relacions planta-organisme (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 21. S'han fet escalables les fonts dels 2 cercadors d'imatges de les relacions planta-organisme (millora la visualització en dispositius mòbils). Es resitua el camp autor de la imatge (fotògraf) a la pestanya de crèdits de la fitxa de la imatge.
 22. S'ha millorat l'estètica de la capçalera de les relacions de famílies i de gèneres de briòfits que es mostren des de la fitxa d'ordre.
 23. S'ha millorat l'estètica de la capçalera de les relacions de gèneres i de briòfits de briòfits que es mostren des de la fitxa de família.
 24. S'ha millorat l'estètica de la capçalera de les relacions de gèneres i de plantes vasculars de briòfits que es mostren des de la fitxa de família i des de la fitxa de gènere.
3/12/2021.-Publicació de la versió V2021R016: AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA FITXA DE PLANTES VASCULARS.

Detall de les millores i ampliacions:

 1. S'ha afegit l'estructura de dades per a emmagatzemar dades de conservació de flora.
 2. S'han afegit taules auxiliars (a la base de dades) que permetran la funcionalitat dels camps desplegables següents: endemismes, factors de risc, potecció legal i Categories UINC.
 3. S'ha recolocat i canviat estètica dels botons que vinculen els cecidis amb les fitxes de tàxons finals. A partir d'ara es troben a la fitxa principal (i no a la pestanya "Ecologia" com abans)
 4. Agruació de les pestanyes "Distribució en el territori" i "Ecologia" en una sola pestanya "Distribució i ecologia". Redisseny de l'estètica per ser més atractiva, clara i legible.
 5. Desplaçament del camp "Freqüència" a la pestanya "Distribució i ecologia".
 6. Nova pestanya de "Conservació" per a emmagatzemar l'estat de conservació de les espècies.
 7. Canvi estètic de la pestanya Descripció.
 8. Camp per enllaçar amb webs d'etnobotànica (usos medicinals).
 9. Icones noves pel vector d'imatges que s'aplicaran a les espècies sl.
 10. Obertura d'enllaços externs en finestes noves (no en la mateixa)
 11. S'ha afegit un nou camp que enllaça amb el Glossari etimològic.