Carlos Gómez Bellver

Gomez BellverCarlosFPerfil2019.jpg
Cognoms, Nom
Gómez Bellver, Carlos
Inicials
CGB
Descripció personal

Llienciat en farmàcia i biologia, amb màster en biodidiversitat, tot per la UB, i actualment fent doctorat.

Interessat en aportar fotografíes de plantes i revisar el que consta a les fitxes del catàleg de flora vascular, sobretot de les plantes al·lòctones.

Estat
Actiu