COL0003.-Mètodes d'extracció de principis actius

Codi col·lecció
COL0003
Nom col·lecció
Mètodes d'extracció de principis actius
Descripció col·lecció

Els principis actius de les plantes són els constituents químics responsables de les seves propietats farmacològiques i efectes terapèutics. Per poder-los utilitzar cal fer-ne l’extracció des de les plantes que els contenen. En aquesta sèrie d’articles us presentem els principals mètodes d’extracció, a nivell casolà però també amb algunes pinzellades a la producció industrial, com són la infusió, la decocció, la maceració i la destil·lació.