Maria Guirado Cabezas

MariaGuiradoPerfil2021R.jpg
Cognoms, Nom
Guirado Cabezas, Maria
Inicials
MGC
Descripció personal

Llicenciada en ciències ambientals a la Universitat de Girona, i Doctora en Medi Ambient per la UAB-CREAF en el camp de l'ecologia del paisatge. Actualment, sóc tècnica de patrimoni natural a la Diputació de Girona, des d'on he treballat en multitud de projectes que aborden temàtiques tan diverses com la gestió de la flora exòtica invasora, els efectes de la sobre-freqüentació antròpica sobre els hàbitats naturals, la conservació i recuperació d'ecosistemes dunars, d'espais oberts o d'hàbitats de ribera, entre d'altres. El meu interès es centra principalment en el la gestió del patrimoni natural i la creació d'eines que permetin compatibilitzar l'ús del medi amb la seva conservació.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu