Glossari de plantes vasculars

CERCADOR DEL GLOSSARI DE PLANTES VASCULARS
Índex del glossari de plantes vasculars -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Radiant

Disposat com els radis d’una circumferència (per exemple els pètals externs radiants de les inflorescències de les umbel·líferes).

Plantes vasculars
Radiat, Radiada

Que és actinomorf, o sigui que les peces es disposen de forma regular.

Plantes vasculars
Radical

Pertanyent a la rel; dit també de les fulles basals que creixen prop de les rels.

Plantes vasculars
Radicant

Dit de les tiges que produeixen rels.

Plantes vasculars
Rafe

Petita marca que presenten algunes llavors format per unió del funicle o peduncle de l’òvul, amb la paret externa d’aquest primordi seminal.

Plantes vasculars
Raïm

Tipus d’inflorescència (grup de flors) densa ja que té les branques molt ramificades, com un brot de raïm, i on les flors són pedicel·lades (en deriva racemiforme, en forma de raïm).

Plantes vasculars
Raquis

-Dit del nervi medial d’una fulla.

-Eix principal d’una inflorescència, dit sobretot a les espiguetes de les gramínies.

Plantes vasculars
Rebrot Estèril

Tija que sol sortir a la base de les plantes herbàcies que no porta flors, la qual cosa ens indica que és una espècie perenne. No ho tenen les herbes anuals, la qual cosa permet saber si una planta és vivaç o de temporada.

Plantes vasculars
Receptacle

A les inflorescències en capítol dit de la part apical eixamplada del peduncle que sosté les flors (sèssils o subsèssils).

Plantes vasculars
Reflex

Que és dirigit cap enfora i avall.

Plantes vasculars
Regular

Dit de les flors actinomorfes, és a dir que són radials i que sovint presenten les peces d’un mateix verticil de la mateixa mida, forma i color.

Plantes vasculars
Reniforme

Que té forma de ronyó.

Plantes vasculars
Repent, Reptant

Planta o tija que creix llargament ajaguda sobre el terra.

Plantes vasculars
Retrors, Retrorsa

Dirigit cap a la base de l’òrgan on és inserit.

Plantes vasculars
Retús, Retusa

Dit de l’òrgan que té un entrant poc profund a l'àpex.

Plantes vasculars
Revers

La cara inferior de la fulla.

Plantes vasculars
Revolut, Revoluda

Dit de la fulla que té els marges enrotllats vers la seva cara inferior.

Plantes vasculars
Rizoma

Tija subterrània (però sovint superficial o fins i tot visible), allargada i de creixement horitzontal. Tot i l’aspecte d’arrel, és una tija que cada any emet noves branques aèries i també rels subterrànies. (en deriva rizomatosa, la planta que té rizomes)

Plantes vasculars
Roseta

(De fulles), grup de fulles aglomerades radialment, com una rosa. (en deriva rosulat –ada, que és proveït de rosetes).

Plantes vasculars
Rotàci, Rotàcia

Dit de la corol·la de simetria regular (actinomorfa) amb els pètals oberts (planers i patents) que s’assembla a una roda.

Plantes vasculars
Ruderal

Dit de la planta que creix en llocs alterats per l’activitat humana o pels animals domèstics (del llatí rudus-eris, ruïnes, enderrocs, ambient viari) (per extensió és ruderal l’ambient alterat per l’home o pels animals).

Plantes vasculars
Rupícola

Dit de la planta que viu a les roques.

Plantes vasculars