Glossari de plantes vasculars

CERCADOR DEL GLOSSARI DE PLANTES VASCULARS
Índex del glossari de plantes vasculars -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Calicle

Conjunt de peces estèrils de la flor que se situen per sota del calze, sovint amb la mateixa forma i color, per la qual cosa semblen sèpals; tanmateix es tracta de bràctees o estípules, o sigui fulles modificades.

Plantes vasculars
Calze

Embolcall extern de la flor, format per sèpals, generalment verd i poc vistós.

Plantes vasculars
Cal·lus
  • Dit d’unes excrescències que presenten les flors d’algunes orquídies
  • En les espiguetes d'algunes gramínies, engruiximent de l'extrem superior dels articles del raquis, situat sota mateix de la flor.
Plantes vasculars
Campanulat, campanulada

Que té forma de campana.

Plantes vasculars
Canaliculat, canaliculada Proveït de canalicles (petits canals). Plantes vasculars
Capítol

Inflorescència constituïda per un receptacle eixamplat en el que s’insereixen les flors, que són sèssils i sovint acompanyades de bràctees (més o menys transformades en palletes, pèls, etc.). És la inflorescència típica de les plantes pertanyents a la família de les compostes, tot i que es troba també en altres famílies.

Plantes vasculars
Càpsula Fruit sec, provinent de la soldadura de diversos carpels, que a la maturitat s'obre deixant lliures les llavors. Plantes vasculars
Carena
  • A les flors papilionades de les famílies de les papilionàcies i de les poligalàcies, els dos pètals inferiors un xic soldats, ja que tenen la forma de la biga llarga que va d’un cap a l’altre de la teulada i serveix de llom per a sostenir les altres bigues, anomenada també carena o quilla.
  • Cantell més o menys sortint que presenta un òrgan foliaci doblegat sobre ell mateix.
Plantes vasculars
Cariopsi

Fruit o gra de les gramínies, sec i indehiscent, amb el pericarpi prim i soldat a la llavor.

Plantes vasculars
Carnós, carnosa Dit del fruit suculent o polpós. Plantes vasculars
Carpel

Cadascuna de les fulles modificades que constitueixen el gineceu de les angiospermes. D'una a una soldades entre elles es repleguen i es tanquen per formar un o més pistils.

Plantes vasculars
Carpòfor Prolongació del receptacle d’algunes flors que, a manera de peu, sosté el gineceu i, més tard, el fruit. Plantes vasculars
Caulescent

Planta amb tija aparent (en deriva caulinar, pertanyent o relatius a la tija).

Plantes vasculars
Caulinar Pertanyent o relatiu a la tija. Plantes vasculars
Cecidi, agalla

Terme pendent de redacció.

Plantes vasculars
Cespitós, cespitosa

Dit de les plantes que rebroten o fillolen abundosament i densament fent una gespa.

Plantes vasculars
Cili Pèls o apèndixs filiformes ± rígids que fan, en conjunt, una franja marginal a les fulles o a d'altres òrgans. Plantes vasculars
Cima

Inflorescència en la qual tots els eixos tenen un creixement limitat i terminen en una flor (fl); la creixença només pot ésser continuada per eixos fills laterals (e) que repeteixen el procés, i així successivament.

Plantes vasculars
Circell Plantes vasculars
Cladodi Plantes vasculars
Claviforme

En forma de clava (bastó que s'engruixeix de la base a l'àpex)

Plantes vasculars
Cleistògam, Cleistògama

Dit de les flors que no arriben a obrir-se i es fecunden amb el pol·len propi (oposat a casmògam).

Plantes vasculars
Coc

Cadascun dels carpels més o menys esfèrics, monos-perms, que constitueixen un fruit, generalment sec, i que se separen uns dels altres a la maturitat.

Plantes vasculars
Compost, Composta Plantes vasculars
Comprimit, Comprimida Plantes vasculars
Concolor, Concolora

D'un sol color. Del mateix color. Oposat a discolor

Plantes vasculars
Concrescent

Dit dels òrgans que creixen soldats entre ells.

Plantes vasculars
Connat

Dit dels òrgans que han nascut junts i romanen més o menys soldats entre ells.

Plantes vasculars
Connectiu

Part mitjana i estèril de l'antera, que uneix entre elles les dues anteres.

Plantes vasculars
Connivent

Dit dels òrgans (pètals, estams, ...) que es posen en contacte o quasi per llur àpex sense ésser, però, soldats entre ells.

Plantes vasculars