Referència Exemplar
VTax170.Ex2
Localitat
Puig de Sant Martirià de Banyoles, Pla de l'Estany
Anotacions

Exemplar provinent de despublicar les imatges VTax169.ExN.Img1, VTax169.ExN.Img2, VTax169.ExN.Img3 i VTax169.ExN.Img4 per ERROR IDENTIFICACIO