Referència Exemplar
VTax1666.Ex1
Anotacions

Exemplar que prove de despenjar la imatge VTax1474.Ex1.Img1 erroniament identificada