BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Gènere Sort descending Codi família Família Codi ordre Ordre Taxons finals
BGen175 Pallavicinia BFam69 Pallaviciniaceae BOrd22 Pallaviciniales Llista de briòfits
BGen176 Palustriella BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen177 Paraleucobryum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen178 Pedinophyllum BFam72 Plagiochilaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen179 Pellia BFam70 Pelliaceae BOrd23 Pelliales Llista de briòfits
BGen180 Phaeoceros BFam66 Notothyladaceae BOrd20 Notothyladales Llista de briòfits
BGen181 Philonotis BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen182 Phymatoceros BFam71 Phymatocerotaceae BOrd24 Phymatocerotales Llista de briòfits
BGen183 Physcomitrium BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen184 Plagiochasma BFam10 Aytoniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen185 Plagiochila BFam72 Plagiochilaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen186 Plagiomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen187 Plagiopus BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen188 Plagiothecium BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen189 Plasteurhynchium BFam50 Lembophyllaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen190 Platydictya BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen191 Pleuridium BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen192 Pleurozium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen193 Pogonatum BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de briòfits
BGen194 Pohlia BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen195 Polytrichastrum BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de briòfits
BGen196 Polytrichum BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de briòfits
BGen197 Porella BFam75 Porellaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen198 Pottiopsis BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen199 Pseudanomodon BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen200 Pseudephemerum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen201 Pseudoamblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen202 Pseudocrossidium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen203 Pseudoleskeella BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen204 Pseudoscleropodium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen205 Pseudostereodon BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen206 Pseudotaxiphyllum BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen207 Pterigynandrum BFam77 Pterigynandraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen208 Pterygoneurum BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen209 Ptilidium BFam78 Ptilidiaceae BOrd28 Ptilidiales Llista de briòfits
BGen210 Ptilium BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen211 Ptychomitrium BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen212 Ptychostomum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen213 Pulvigera BFam67 Orthotrichaceae BOrd21 Orthotrichales Llista de briòfits
BGen214 Pylaisia BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits