Codi llista
LST-00038
Nom de la llista
Plantes holoparàsites
Data creació
13/02/2021
Tipus de llista
Descripció de la llista

Definicions segons Aguilella, A. & Puche, F. 2004:

Holo: forma prefixada, del Grec hólos, que significa "total", "la totalitat", "completament".
Holoparàsit-a: dit de l'organisme que obté tot l'aliment a partir de l'hostatger.