Sortida als jardins del Dr. Pla i Armengol

Títol de la notícia
Sortida als jardins del Dr. Pla i Armengol
Data de la notícia
29/02/2020
Notícia

El passat 2 de febrer vam dur a terme un itinerari botànic als Jardins del Dr. Pla i Armengol, oberts al públic el proppassat mes de desembre, amb l’objectiu de conèixer els diferents ambients mediterranis i les espècies de flora que s’hi troben representades.

L’Esther Ferrer, que havia col·laborat amb l’equip redactor del projecte (Planas-Esquius-Segatti, arquitectes, Ingenieros Asociados, i Albert Bestard, paisatgista), ens explicà els criteris de promoció de la biodiversitat i de gestió sostenible que es van tenir en compte en el disseny de l’espai, el qual constitueix una peça important en la xarxa de corredors verds urbans de Barcelona, en el marc de Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020 que promou l’Ajuntament.

En el recorregut vam poder identificar les espècies més representatives dels boscos i les bosquines mediterrànies, dels ambients humits (el bosc de ribera, la zona d’aiguamolls i les bardisses), i dels prats secs florits. També vam conèixer algunes de les espècies que s’han emprat per ressaltar els jardins històrics, les antigues feixes de conreu, i les zones d’ús públic. En els Jardins hi ha representades més de 30 espècies d’arbres i 185 espècies d’arbustives diferents!

Acompanyats per en Josep Mª Fernàndez, vam visitar els horts urbans que s’han recuperat dins la mateixa finca i que es gestionen de forma comunitària. Vam conèixer la classificació de les parcel·les, els tipus de cultiu que s’hi desenvolupen (crestalls, policultius, monocultius, etc.), les eines, i els principals criteris d’horticultura ecològica que s’hi apliquen. En acabat, vam gaudir d’un petit aperitiu.

L’èxit d’assistència – 55 persones! – va desbordar les previsions fetes inicialment, pel que va ser necessari repartir-nos en dos grups. Tot plegat, creiem que ha estat una jornada molt interessant, molt participativa, i en la què hem gaudit de l’intercanvi d’experiències. No descartem fer-ne una altra més endavant!

Grups de treball