Angiospermes II. Curs sobre famílies i identificació d'angiospermes (1a. part)

Títol de la notícia
Angiospermes II. Curs sobre famílies i identificació d'angiospermes (1a. part)
Data de la notícia
10/5/2022
Notícia

El proper dia 30 de maig comença el curs sobre famílies i identificació d'angiospermes (plantes amb flor, fruit i llavor). Aquest curs pretén ser una introducció general a les famílies de plantes vasculars. El curs consisteix en una sèrie de tallers virtuals, fent us de claus dicotòmiques, que serveixen com a base per a l’aprenentatge de 12 famílies botàniques (les podeu consultar en el temari del curs). El curs es complementa amb exercicis pràctics que permeten que l’alumne interioritzi els conceptes i també d’una sortida al camp al final del curs.

Tota la informació sobre el curs i inscripcions a:
http://floracatalana.cat/drupal843/aprendre/cursos/cursos/2022009

Si ja tens coneixements de morfologia (objectiu del Angiospermes I: curs de Morfologia i identificació d'angiospermes) i t’interessa entendre les famílies botàniques comprenent bé la seva classificació taxonòmica, aquest curs t’agradarà. Cal dir que la primera sessió del curs es dedica al repàs dels conceptes sobre morfologia vistos a Angiospermes I, especialment per aquelles persones que accedeixin directament sense haver cursat prèviament Angiospermes I (no recomanem fer aquest curs si si no es disposa de coneixements sobre morfologia d'angiospermes). Qui estigui interessat podrà fer, amb posterioritat, inscriure's en el curs Angiospermes III. Curs sobre famílies i identificació d'angiospermes (2a. part) en el que s'estudiaran 12 famílies més.