Bidens tripartita

Pronunciació
tripartíta
Descripció del terme

Del llatí tripartitus, -a, -um (dividit en tres parts), pel caràcter general de les fulles superiors dividides en tres segments.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web