Armeria alliacea subsp. plantaginea

Pronunciació
plantagínea
Descripció del terme

Per alguna semblança amb un plantatge; del llatí plantago, -inis (plantatge) i el sufix -eus, -a, -um (com, semblant a).

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web