Armeria alliacea

Pronunciació
alliácea
Descripció del terme

Adjectiu del llatí botànic format per allium, -ii (l'all) i el sufix -acea (semblant a), per l'aparença de la planta.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web