Alsine laricifolia

Pronunciació
laricifólia
Descripció del terme

Del llatí larix, laricis, (làrix) i folium, -ii (fulla), és a dir, de fulles de làrix, per la semblança amb les d'aquesta pinàcia.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web