Alsine

Pronunciació
Álsine, f.
Descripció del terme

Del grecollatí alsine derivat del grec álsos (bosc fred), per la general estació de les seves espècies. Plini anomena alsine a una planta que hom creu que és Cerastium arvense.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web