Helianthemum

Pronunciació
Heliánthemum, n.
Descripció del terme

Paraula grecollatina composta d'hélios (sol) i ánthemon (flor), perquè les flors només s'obren quan fa sol; formada com chrysanthemum (herba d'or), de Plini. Segons Ambrosini (1666), es diu Helianthemum perquè dirigeix les seves flors cap al sol.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web