Capparis

Pronunciació
Cápparis, f.
Descripció del terme

Del grec i del llatí capparis (la taperera), les poncelles de la qual són les tàperes, i els fruits, els taperots. Sembla que és una paraula d'origen persa o àrab; en àrab és kàbar.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web