Aquilegia

Pronunciació
Aquilégia, f.
Descripció del terme

Forma llatina femenina del neutre aquilegium (cisterna), al·ludint als vasos que formen els pètals. És un mot del llatí tardà, un neologisme com tants altres noms científics. Segons Linné, errònia derivació d'aquilina, antic nom de la planta, pels seus pètals corbats com urpes d'àliga.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web