Anna Maria Rauret i Dalmau

Cognoms, Nom
Rauret i Dalmau, Anna Maria
Inicials
AmRD
Descripció personal

Anna Maria Rauret i Dalmau és doctora en Filosofia i Lletres, secció d’Història, per la Universitat de Barcelona, i professora d’Arqueologia a la Universitat de Barcelona, actualment jubilada. Membre de Jardins i Jardiners, Institució Catalana d’Estudis Agraris, Institut d’Estudis Catalans. Sòcia de Flora Catalana, membre del Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat, i sòcia d’Amics del Centre de Formació del Laberint.

Grups de treball
Estat
Actiu