Antirrhinum sempervirens

Pronunciació
sempervírens
Descripció del terme

Adjectiu del llatí botànic que significa sempre verd, perquè la planta és verd tot l'any; del llatí clàssic semper (sempre) i virens, -entis (que és verd).

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web