Phyteuma

Pronunciació
Phytéuma, n.
Descripció del terme

Dioscòrides i Plini anomenen phyteúma a una planta que sembla que seria els pebrots de ruc (Reseda phyteuma). Linné va establir aquest gènere per a plantes que no hi tenen res a veure i explica que el nom està relacionat amb el grec phýteuma (plantació), derivat de  phyteúo (plantar). 

    Glossaris
    Etimològic