Hypochaeris

Pronunciació

Hypocháeris,

Descripció del terme

Del grec hýpo (sota, la part de baix) i choíros (garrí), o bé cháiro o chairéo (gaudir, fruir), perquè diuen que els porcs furguen alegres per menjar-se l'arrel amb fruïció.

Durant molt de temps hi ha hagut vacil·lacions amb aquest nom, i en persisteixen les referents a l'etimologia, ja que Linnè va publicar aquest gènere (1753) com Hypochoeris, nom usat per Teofrast i Plini per a alguna planta d'aquest gènere o similar. Tanmateix, en una obra posterior, la va publicar com Hypochaeris, sense cap aclariment.

    Glossaris
    Etimològic