Campanula rapunculus

Pronunciació
rapúnculus
Descripció del terme

Diminutiu llatí de rapum, -i (el rave), per l'arrel carnosa d'aquesta planta, comestible quan és tendra; Segons Cadevall, és el Rapunculus esculentus de Bauhin que Linnè adoptà per a aquesta espècie com a epítet en aposició del gènere Campanula en el seu sistema binomial.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web