Bunias

Pronunciació
Búnias, f.
Descripció del terme

Del grec bouniás, -ádos, en llatí bunias, -adis, una espècie de nap comú (Brassica napus). Segons Cadevall, del grec bounós (puig o turó), al·ludint als llocs elevats on, de preferència, es troba.

    Glossaris
    Etimològic