Aforcallat

Descripció del terme

adj. Arbre o arbust de dues besses.

Vilafranca del Sit (Alt Maestrat)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web