Aubeca

Descripció del terme

f. Albeca. Capa blanquinosa i tendra dels troncs llenyosos.

Viladrau (Osona)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web