Bordissenc

Descripció del terme

adj. Que no és de bona mena. Una pomera bordissenca.

La Prenyanosa (Segarra)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web