Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus

Pronunciació
gypsóphilus
Descripció del terme

Adjectiu del llatí botànic que significa 'amic del guix'; del grec gýpsos (el guix) i l'adjectiu phílos (amic), per preferir les terres guixenques.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web