Anacyclus

Pronunciació
Anacýclus, m.
Descripció del terme

Nom aplicat per Vaillant, perquè les flors radials (ligulades) femenines, disposades en cercle al voltant del disc, són estèrils. És una contracció de la paraula grega ananthókyklos formada pel prefix privatiu an- (no, sense), ánthos (flor) i kýklos (cercle).

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web