Ammi

Pronunciació
Ámmi, n.
Descripció del terme

Del grec ámmi (en llatí, ammium), una espècie de comí, segons Plini; en Dioscòrides és una llavor molt més petita que la del comí, d'una umbel·lífera d'identitat incerta. Es fa derivar del grec ámmos (sorra) per ser els camps argilosos l'estació més volguda de la planta.

    Glossaris
    Etimològic