Agrimonia

Pronunciació
Agrimónia, f.
Descripció del terme

Nom de la planta en Celsius. És una deformació del nom llatí, argemonia, -ae en Plini i del grec argemónion en Dioscórides; nom donat antigament a diferents plantes que, suposadament, servien per a guarir unes taques (árgema, en grec) dels ulls, entre altres Papaver argemone. Segons Dioscórides, argemónion era el nom equivocat que alguns autors donaven a l'eupatórios (Agrimonia eupatoria).

    Glossaris
    Etimològic