Irene Teixidor Toneu

Cognoms, Nom
Teixidor Toneu, Irene
Inicials
ITT
Descripció personal

Irene Teixidor Toneu és doctora en etnobiologia per la Universitat de Reading (Regne Unit, 2017) i actualment és investigadora postdoctoral al Museu d’Història Natural d’Oslo, on estudia les relacions de codependència entre humans i plantes als països nòrdics.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu