Hippocrepis comosa

Pronunciació
comósa
Descripció del terme

Del llatí comosus, -a, -um (que forma cabellera), per les nombroses flors penjants de la inflorescència, que adornen la planta i formen un plomall.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web