Aquifoliaceae (Aquifoliàcies)

Pronunciació
Aquifoliáceae
Descripció del terme

Del llatí aquifolium (nom d'una fagàcia, en Plini), que és el nom genèric antic de l'actual gènere Ilex.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web