Acer negundo

Pronunciació
negúndo
Descripció del terme

Nom neollatí, provinent del sànscrit nirgundi, que rep, a l'Índia, una planta del gènere Vitex, de fulles semblants.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web