Androsaemum

Pronunciació
Androsáemum, n.
Descripció del terme

Del grecollatí androsaemon, nom que els antics donaven al cura-ho-tot (Hypericum androsaemum), compost del grec anér, andrós (l'home) i aíma (sang), perquè el fruit tendre aixafat amb els dits dóna un color de sang.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web