Althaea officinalis

Pronunciació
officinális
Descripció del terme

Pels seus usos i virtuts medicinals. Officinalis és un epítet del llatí medieval aplicat a espècies de plantes amb usos medicinals, fent referència a l'officina, nom que rebia el magatzem dels monestirs on es preparaven i guardaven les herbes i productes medicinals de l'època.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web