Arenaria conimbricensis

Pronunciació
conimbricénsis
Descripció del terme

Que viu o és natural de Conimbrica, nom en llatí de la ciutat portuguesa de Coimbra, als voltants de la qual va ser trobada.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web